NeuroRecZaawansowane narzędzie rehabilitacyjne

Przedsiębiorstwo BioEngineering.pl sp. z o.o. realizuje projekt ,,Specjalistyczny system aktywizacji układów nerwowych i mięśniowych z wykorzystaniem sygnałów EMG i metod symulacji, jako innowacyjna forma diagnostyki, rehabilitacji i terapii dla osób z dysfunkcją kończyn."

Niniejszy projekt również jest pośrednio podyktowany dotychczasowymi osiągnięciami naszej firmy w dziedzinie protezowania i zgromadzonej na przestrzeni ostatnich lat wiedzy zarówno technologicznej, jak i tej związanej z potrzebami osób po amputacjach i z niedowładem kończyn.

alternative


Cel projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych związanych z opracowaniem zupełnie nowego i nieznanego dotąd na rynku, systemu aktywizacji układów nerwowych i mięśniowych kończyn. System ten będzie zaawansowanym narzędziem rehabilitacyjnym, dedykowanym osobom z dysfunkcją kończyn m.in. po urazach, amputacji, udarze mózgu. Zastosowanie tego urządzenia będzie miało na celu pobudzenie układu nerwowego i mięśniowego chorej kończyny poprzez wykorzystanie sygnałów EMG pochodzących z kończyny zdrowej oraz poprzez wykorzystanie bodźców wzrokowych (moduł wizualizacji).alternative

Projekt współfinansowany przez Unii Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka