Wiele spośród współczesnych technologii medycznych nie jest wystarczająco dostępnych. Wierzymy, że można to zmienić. Dlatego mierzymy się z wyzwaniami inżynierii w służbie medycyny.

PROCES

Postęp to proces, który opiera się na powtarzaniu podobnych kroków. W odpowiedzi na potrzeby, przez kolejne iteracje powstają produkty, które po czasie stają się częścią naszego dorobku cywilizacyjnego. Staramy się, by nasze działania, poprzez osiągnięcia nauki i techniki poprawiały jakość życia ludzi. Nasze produkty kierowane są zarówno do pacjentów jak i jednostek opieki zdrowotnej.

POTRZEBA

POTRZEBA

Aktywnie szukamy obszarów medycyny, których problemy próbujemy rozwiązać

PROJEKT

PROJEKT

Analizy i symulacje umożliwiają stworzenie optymalnej ścieżki rozwiązania problemu

PROTOTYP

PROTOTYP

Kolejne wersje prototypu weryfikują projekt i udoskonalają produkt

PRODUKT

PRODUKT

Gotowy produkt jest wynikiem całego procesu R&D

WDROŻENIA

Pracujemy równolegle nad kilkoma projektami. Do różnych zadań podchodzimy z wypracowaną przez nas metodyką, zbudowaną na sprawdzonym procesie.

FANTOM HIFU

NARZĘDZIE W CHIRURGII BEZINWAZYJNEJ

Stworzyliśmy fantom symulujący tkanki ludzkiego ciała, umożliwiający testowanie innowacyjnych rozwiązań z dziedziny nanomedycyny, wykorzystujących aparaturę HIFU – ultradźwiękowy skalpel.

SUPERHAND

BIONICZNA PROTEZA RĘKI

Nasz koronny projekt to bioniczna proteza ręki dla pacjentów z różnym stopniem amputacji. Chcemy, aby była dostępna dla jak największej grupy potrzebujących.

MANIPULATOR MRI

OBRAZOWANIE ZABIEGÓW

Obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego wyklucza użycie narzędzi o właściwościach ferromagnetycznych. Zaprojektowany w BioEngineering manipulator umożliwia operowanie w środowisku silnych pól magnetycznych.

NAJWAŻNIEJSZE KOMPETENCJE

Nasz zespół składa się ze specjalistów w wielu dziedzinach inżynierii i nauk ścisłych. Udaje nam się połączyć ich kompetencje i stawiać czoła nawet bardzo złożonym problemom.

PROJEKTOWANIE, ANALIZA, MODELOWANIE

ROZWÓJ POMYSŁÓW I KONCEPCJI

PROJEKTOWANIE I PROGRAMOWANIE ALGORYTMÓW

ANALIZY TECHNOLOGII PRODUKCJI

DOKUMENTACJE PATENTOWE, PRZEGLĄDY STANU TECHNIKI

WYNALAZKI

Specjalistyczny system aktywizacji układów nerwowych i mięśniowych z wykorzystaniem sygnałów EMG i metod symulacji, jako innowacyjna forma diagnostyki, rehabilitacji i terapii dla osób z dysfunkcją kończyn.

 

Cel projektu:

Opracowanie i wdrożenie do produkcji systemu aktywizacji układów nerwowych i mięśniowych dla diagnostyki, rehabilitacji i terapii osób z dysfunkcją kończyn.

Beneficjent: Bioengineering.pl Sp. z o.o.